Drag power

Měření výkonu

logo motoCOMtest

Pro měření používáme válcový dynamometr MOTOCOMTEST jedná se o profesionální zařízení. Měření na válcovém dynamometru je mnohem operativnější než na dynamometru motorovém, kde je nutné vyjmout motor z vozidla. Vozidlo je připevněno k válcové stolici popruhy z důvodu vyšší bezpečnosti a pro lepší přenos měřené síly.

Nejběžnější způsob měření je dynamickou zkouškou, kdy je motor zatížen setrvačností válce a ostatních rotujících dílů. Zkouška je provedena během akcelarace vozidla a výsledek prakticky ihned vyhodnocen. Velkou výhodou zařízení MOTOCOMTEST je možnost měření ztrát přenosu tzn., že je možné měřit přesně bez ohledu na sílu přitažení vozidla ke stolici nebo na velikosti valivého odporu díky různě nahuštěné pneumatice. Tato výhoda je ocenitelná v případě, kdy mezi zkouškami vozidla je nutné sundat z měřící stolice. Měření ztrát probíhá při vymáčknuté spojce při zpomalování zátěžového válce. Měření ztrát lze urychlit díky schopnosti softwaru dopočítat kompletní křivku ztrát z určitých úseků.

Využití válcového dynamometru je vhodné při optimalizaci datových map v manegmentu řídících jednotek motorů jak při standartních úpravách,tak obzvláště při změně HW vozidla. Dále pro ověření změn průběhů jak výkonu tak kroutícího momentu při instalaci sportovnich filtru,tlumičů výfuku a jiných tunnig dílů,případně jiných zásahů tunerů.

Pro tyto účely je možné si válcovou zkušebnu pronajmout za cenu.

Tel.: +420 603 706 199, Mail: chiptuning@gambrinus.cz, Adresa: motýlí 18, 326 00 Plzeň
Webdesign by Goheeca : mail , web
copyright © 2009

T o p